یادی از شهید مظلوم انقلاب

نقش شهید بهشتی در انقلاب اسلامی یک نقش بی‌نظیر و بی‌بدیل است. او گفتمان انقلاب اسلامی و گفتمان امام خمینی را در دهه اول انقلاب نمایندگی می‌کرد.

سلیمانی:

شیفتگی نسبت به غرب ریشه بی‌توجهی به احکام اسلام است

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: توجه ناکافی به احکام اسلام و اخلاق جامعه ریشه در شیفتگی نسبت به غرب دارد.

آخرین اخبار