بیانیه انصراف یدالله انصاری از نامزدی در دهمین دوره انتخابات مجلس

یدالله انصاری طی بیانیه از ادامه فعالیت های انتخاباتی در دهمین دوره انتخابات مجلس در شهرضا انصراف داد.

آخرین اخبار