رئیس ارشاد شهرضا خبر داد؛

کسب رتبه اعضای کانون‌های مساجد شهرضا در جشنواره قرآنی مدهامتان

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرضا گفت: چهار تن از اعضای کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد شهرستان شهرضا در مرحله استانی دهمین جشنواره قرآنی مدهامتان حائز رتبه شدند.

آخرین اخبار