وزیر نفت خبر داد:

برداشت کامل سهم ایران از میادین نفتی مشترک با عراق

وزیر نفت با بیان اینکه سهم خود از میادین نفتی مشترک با عراق را به طور کامل برداشت می کنیم گفت: مجتمع بزرگ پتروشیمی در دهلران احداث می شود.

آخرین اخبار