بذر ذرت هیبریدی فجر و دهقان بعد از ۱۲ سال تحقیقات رونمایی شد

از دوگونه بذرهیبرید فجر و دهقان نتیجه ۱۲ سال تحقیقات و مطالعه در سازمان تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کشور رونمایی شد.

دبیر هیئت والیبال شهرضا خبرداد:

سه نوجوان شهرضایی درمرحله نهایی انتخابی تیم ملی والیبال نوجوانان

دبیر هیئت والیبال شهرستان شهرضا گفت: سه نوجوان شهرضایی در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی والیبال نوجوانان قرار دارند.

آخرین اخبار