مسئول باغباني جهاد كشاورزي شهرضا خبر داد

کاهش ۵۰ درصدی کشت گندم و جو در شهرضا/ باغ های شهرضا در معرض خشکسالی قرار دارند

مسئول زراعت و باغبانی جهاد کشاورزی شهرضا گفت: امسال حدود ۶۰۰۰ هکتار گندم و جو در سطح شهرستان کشت شود که در مقایسه با سال‌های آبسالی حدود ۵۰ درصد کاهش سطح داریم.

آخرین اخبار