روابط عمومی دانشگاه شیراز اعلام کرد

بیماری ۱۴۰ دانشجوی ساکن در خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه شیراز

شب‌ گذشته ۱۴۰ نفر از دانشجویان ساکن در خوابگاه‌های پردیس ارم دانشگاه شیراز دچار بیماری با علائم کوفتگی، بدن درد، بی‌حالی و دل‌درد و بعضاً تب‌ و لرز شدند.

آخرین اخبار