راه میانبر بندگان زرنگ خدا و پنجره ای به نام شفاعت

حجت الاسلام کاظم راشد یزدی نیازی به معرفی ندارند. ایشان با بیانی شیرین و ساده از مسائل دینی سخن می گویند .

آخرین اخبار