پشت پرده فشارهای وزیر ورزش برای استعفای دنیامالی

مردم تهران این ترکیب را پذیرفته اند و به آن رای داده اند و ما هم باید به رای مردم در این خصوص احترام بگذاریم. اینکه با طراحی های سیاسی شخص مورد نظر خود را وارد شورای شهر کنند به رای مردم بی احترامی کرده اند.

آخرین اخبار