کجا مثل خدیجه پیدا می شود/زنی که دوستی با وی نجات بخش مسلمانان است

خدیجه! کجا مثل خدیجه علیهاالسلام پیدا می‌شود؟ زمانی که مردم مرا تکذیب کردند، او تصدیقم کرد؛ بر دین خدا یاری ام کرد و با مالش به کمکم شتافت.

آخرین اخبار