متفاوت ترین پرستاران ایرانی

دو خواهر مهربان در حالی از مادر پیرشان مراقبت می کنند که از از نعمت شنوایی و بینایی محروم هستند زندگی این دو خواهر یکی از عجیب ترین قصه های محله شان است.

آخرین اخبار