امام جمعه شهرضا:

دنیای استکبار برای ما کاری انجام نمی دهد/ باید با تکیه بر نسل جوان کارها را عملیاتی کنیم

امام جمعه شهرضا گفت: دنیای استکبار برای ما کاری انجام نمی دهد، باید با تکیه بر توان، قدرت و دانش نسل جوان خودمان کارها را عملیاتی کنیم و مشکلات از این مسیر مرتفع می شود.

آخرین اخبار