دندانهای دیجیتال و ارسال اطلاعات نوشیدنی ها و مصرف دخانیات به پزشک

به گزارش نسل بیدار ، به گمانم دیگر زمان دور زدن پزشک و دادن اطلاعات غلط به وی گذشته است. حالا دیگر وی به خوبی می داند شما هنگام گفتن جملاتی چون «من واقعا سیگار را ترک کرده ام» یا « من بعد از هر وعده غذایی نخ دندان استفاده می کنم» حقیقت را می […]

آخرین اخبار