بررسی جنایات و مداخلات آمریکا در کشورهای جهان

آمریکا با چه ترفندی جامائیکا را مقروض‌ترین کشور جهان کرد؟

رئیس‌جمهور مورد حمایت آمریکا در جامائیکا قول داد سیاست بازار آزاد را در پیش گیرد و این‌چنین جامائیکا درگیر فجایع همیشگی سیستم ســرمایه‌داری و یکی از مقروض‌ترین کشورهای جهان با بیشترین بدهی خارجی سالانه، شد.

آخرین اخبار