وقتی رژیم سعودی از انتخابات ایران انتقاد می‌کند

سفارت عربستان سعودی در واشنگتن به انتقاد از فرایند انتخابات در ایران پرداخت.

آخرین اخبار