دموکراسی در آتش؛ تصاویری تکان‌دهنده از آنچه در مصر گذشت

ارتش مصر روز چهارشنبه چنان برخورد خشونت‌باری با حامیان رئیس‌جمهور قانونی این کشور داشت که جهان غرب را هم به اعتراض واداشت.

آخرین اخبار