تغییری در میزان سهمیه دریافتی تاکسی ها صورت نگرفته / افزایش قیمت کرایه ها ممنوع است

عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران گفت: هرگونه افزایش قیمت کرایه تاکسی ها ممنوع است و رانندگان تاکسی حق ندارند به هیچ عنوان کرایه اضافه از شهروندان دریافت کنند.

آخرین اخبار