صفار‌هرندی:

مدیریت فعلی وزارت علوم رشد علمی کشور را با مشکل روبه‌رو می‌سازد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت:‌ نمی‌توانیم از مدل‌های غربی برای توسعه کشور الگو بگیریم.

آخرین اخبار