در مسابقات استانی تکواندو؛

تیم باشگاه پارس شهرضا سکوی قهرمانی را از آن خود کرد

در مسابقات قهرمانی استان، تیم باشگاه پارس شهرضا سکوی قهرمانی از آن خود کرد.

آخرین اخبار