دبیر هیئت تکواندو شهرضا:

همایش پیاده روی خانوادگی تکواندوکاران شهرضا برگزار شد

دبیر هیئت تکواندو شهرضا گفت: همایش پیاده روی خانوادگی تکواندوکاران هیات تکواندو شهرستان شهرضا برگزار شد.

آخرین اخبار