دبیر هیئت تکواندو شهرضا مطرح کرد

کسب ۹ مدال توسط تکواندوکاران خردسال شهرضایی در مسابقات قهرمانی استان اصفهان

دبیر هیئت تکواندو شهرضا گفت: تیم هیئت تکواندو شهرستان شهرضا در مسابقات خردسالان قهرمانی استان اصفهان ۹ مدال کسب کرد.

آخرین اخبار