رئیس ورزش  و جوانان شهرضا:

تکواندوکار شهرضایی ، عنوان برترین تکواندوکار بسیج استان را کسب کرد/ کسب مقام دوم تیم شهرضا در مسابقات بوکس استان اصفهان

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرضا گفت: در جشنواره تجلیل از برترین‌های سپاه و بسیج استان، رضا نره‌ای به عنوان برترین تکواندوکار بسیج کل استان در سال جاری معرفی شد.

دبیر هیئت تکواندو شهرضا:

نونهالان تکواندوکار شهرضا بر سکوی قهرمانی استان ایستادند

دبیر هیئت تکواندو شهرضا گفت: در مسابقات تکواندو قهرمانی استان اصفهان، ونهالان تکواندوکار شهرضا بر سکوی قهرمانی استان ایستادند.

دبیر هیئت تکواندو شهرضا خبر داد

راه‌یابی تکواندوکار شهرضایی به مسابقات لیگ قهرمانی کشور

دبیر هیئت تکواندو شهرضا گفت: زکیه رضوانی تکواندوکار شهرضایی با کسب مدال نقره به مسابقات لیگ قهرمانی کشور راه یافت.

آخرین اخبار