با تکیه بر رویکرد مصاحبه های تاریخی؛

تکنیک اصلاح طلبان برای طرح نام مجدد میرحسین موسوی در رسانه ها

رسانه های جریان تجدیدنظر طلب در تلاش هستند که به انحای مختلف به تکرار یاد و نام یکی از سران فتنه در فضای سیاسی- رسانه ای کشور بپردازند.

آخرین اخبار