امکان سرقت اطلاعات توسط دوربین‌های تلویزیون‌های هوشمند و تبلت‌ها

برخی از افراد سودجو با داشتن کمی دانش فنی، از ابزار رسانه استفاده ای مجرمانه داشته و مخل امنیت و آسایش شهروندان عزیز در فضای واقعی و مجازی شده اند.

آخرین اخبار