در مراسم روز فناوری فضایی

روحانی: در علم و پیشرفت از کسی اجازه نمی‌گیریم و نخواهیم گرفت

رئیس‌جمهور گفت:بسیاری از مراکز علمی اگر در جای خود قرار گیرند پیشرفت‌ها سریع‌تر خواهد بود، لذا ما هم سازمان فضایی را در اختیار وزارت ارتباطات قرار دادیم.

آخرین اخبار