مدیر حوادث و فوریت‌های پزشکی اصفهان خبرداد:

نوزاد پسر بر روی دستان تکنسین های اورژانس ۱۱۵

تکنسین‌های فوریت‌های پزشکی ۱۱۵شهرستان شهرضا در عملیات موفقیت آمیز، مادر باردار را برای بدنیا آوردن نوزاد خود یاری نمودند.

آخرین اخبار