آخوندی: ‌

ایجاد مسکن‌مهر احساسی و غلط بود

وزیر راه و شهرسازی گفت: تا پایان سال ۹۵ با تامین اعتبارات و رفع نواقصات تلاش می‌کنیم تا پرونده مسکن مهر بسته شود.

آخرین اخبار