منافع ما با استکبار تضاد جدی دارد/ در متن جمع‌بندی مذاکرات، از خطوط قرمز رهبری تخطی‌هایی صورت گرفته است

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران گفت: در متن جمع‌بندی مذاکرات از خطوط قرمز مقام معظم رهبری تخطی‌هایی صورت گرفته است

آخرین اخبار