رئیس نخستین سمینار تومورهای سر و گردن اعلام کرد

گرفتگی صدا، اولین علامت سرطان حنجره

رئیس نخستین سمینار تومورهای سر و گردن تاکید کرد: اگر گرفتگی صدا بیش از یک هفته تا ۱۰ روز ادامه پیدا کرد، باید حتما به پزشک متخصص مراجعه کرد.

آخرین اخبار