منصور هادی از حمایت‌های عربستان سعودی تقدیر کرد

رئیس جمهور فراری یمن در سخنانی از حمایت‌های عربستان سعودی تشکر کرد و افزود: به صنعا بازخواهد گشت.

آخرین اخبار