افخم در واکنش به اظهارات نخست‌وزیر کانادا:

سخنان نخست‌وزیر کانادا تکراری و ملال‌آور شده

سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به اظهارات نخست‌وزیر کانادا درباره ایران گفت: اینگونه اظهارات تبلیغاتی به قدری تکراری و ملال‌آور شده که ارزش پاسخگویی ندارد.

آخرین اخبار