زیر سوال بردن دستگاه قضایی از احمدی نژاد تا هاشمی؛

وقتی خلفای عباسی هم جرأت زیر سوال بردن حکم قاضی را نداشتند/ چرا فضا سازی علیه حکم قاضی ضربه به کل نظام است

شخص‌ نبی مکرم اسلام و حضرت‌ علی‌ در مواردی مختلفی به‌ قاضی‌ مراجعه‌ می‌کردند و اگر حکم‌ علیه‌ آنان‌ صادرمی شد به‌ آن‌ گردن‌ می نهادند

افخم در واکنش به اظهارات نخست‌وزیر کانادا:

سخنان نخست‌وزیر کانادا تکراری و ملال‌آور شده

سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به اظهارات نخست‌وزیر کانادا درباره ایران گفت: اینگونه اظهارات تبلیغاتی به قدری تکراری و ملال‌آور شده که ارزش پاسخگویی ندارد.

آخرین اخبار