این افراد چرا در روز قدس آفتابی نشدند

فتنه‌گران مدعی ناراحتی از اسرائیل، امسال هم در راهپیمایی روز قدس حاضر نشدند.

اهانت بی سابقه یک استاندار به علما و روحانیت

علما و روحانیون شیعه، سنی، اصولگرا و اصلاح طلب استان کرمانشاه خشم و انزجار خود از سخنان استاندار کرمانشاه در توهین به ساخت روحانیت را اعلام کردند.

پشت پرده مسابقات پیامکی تلویزیون

این روزها وجه مشترک بسیاری از برنامه‌های ورزشی تلویزیون، برگزاری مسابقات پیام کوتاه است. انگار هیچ برنامه‌ای را نمی‌توان بدون چنین مسابقاتی روی آنتن برد.

آخرین اخبار