تکذیب مرگ مغزی/ آخرین وضعیت جسمی سیدمهدی میرداماد

حاج مهدی میرداماد دیشب دچار یک سانحه تصادف ساده شده است و هم اکنون ایشان در سلامت کامل بسر می برد

آخرین اخبار