دستگیری گدای زن‌نما در بلوار سجاد مشهد

مرد جوانی که در بلوار سجاد مشهد با پوشش زنانه گدایی می‌کرد، شناسایی و دستگیر شد.

آخرین اخبار