«نه» به یک توافق بد در وین گفته شود چرا تهران؟!

نه به یک توافق بد در وین گفته شود چرا تهران

قرار است هر یک از طرفین مذاکره‌،۱۳ تیرماه پیش‌نویس مورد اشاره را به کشورهای متبوع خود ببرند و نظر نهایی مسئولان کشورهایشان را درباره متن یاد شده جویا شوند.

آخرین اخبار