پای درس اخلاق آیت الله جوادی آملی؛

شیطان چگونه انسان را می فریبد؟

حضرت آیت الله جوادی آملی در درس اخلاق این هفته با اشاره به سوگند شیطان در به انحراف کشیدن انسان فرمودند: شیطان می‌گوید من با تَمنیه با امنیه، با آرزو انسان را می‌فریبم ﴿لَیْسَ بِأَمَانِیکُمْ﴾، این تصرف در مجاری ادراکی است، این از درون خاطرات انسان را مشغول می‌کند, اینجا مراد گمراه کردن مجاری فطری است.

آخرین اخبار