داعشی ها یک دختر عراقی را زنده به آتش کشیدند

عناصر گروه تروریستی داعش در ادامه جنایت های خود علیه عراقی ها و اقلیت ایزدی، یک دختر ایزدی را زنده زنده سوزاندند.

آخرین اخبار