سرپرست هیئت ناشنوایان شهرضا:

ورزش ناشنوایان شهرضا با برگزاری مسابقات ورزشی راه اندازی شد

سرپرست هیئت ناشنوایان شهرضا گفت: ورزش ناشنوایان شهرضا با برگزاری مسابقات ورزشی در شهرضا راه اندازی شد.

یک مدال طلا و چهار برنز حاصل کار کاروان ایران در روز دوازدهم

کاروان کشورمان در دوازدهمین روز بازی‌های آسیایی پنج مدال رنگارنگ کسب کرد.

۴ مدال طلا و ۲ برنز حاصل کار کاروان ایران در روز یازدهم

کاروان کشورمان در روز یازدهم بازی‌ها‌ی آسیایی صاحب ۶ مدال شد.

آخرین اخبار