معاون اداره منابع طبیعی شهرضا:

طرح پخش سیلاب باغ سرخ شهرضا، طرحی فراملی است/ توزیع ۱۰ هزار راس نهال در هفته منابع طبیعی

معاون اداره منابع طبیعی شهرضا گفت: طرح همیاران طبیعت در اداره منابع طبیعی شهرضا به صورت آنلاین در کل کشور تنها در شهرضا درحال اجرا است

آخرین اخبار