وزیر در موضوع پول‌های کثیف به دنبال ارائه لیست و مصادیق نبود/انتظار همراهی با رحمانی فضلی

مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور تأکید کرد: وزیر کشور با طرح موضوع پول‌های کثیف به دنبال ارائه لیست و مصادیق نبود.

آخرین اخبار