پلیس شیکاگو از شکنجه‌های روانی برای بازجویی استفاده کرده است

تنوک آکاماپیک” زندانی سابق شیکاگو تأکید کرد که در زمانی که در مکان سیاه اداره پلیس شیکاگو نگهداری می‌شده، با شکنجه‌های روانی روبه‌رو شده است.

آخرین اخبار