ناسا منتشر کرد؛

تصاویر شگفت انگیز ناسا از فضا

ناسا هر ساله تصاویر متفاوتی که از سوی ماهواره ها یا کاوشگرهای فضایی به زمین ارسال شده اند را منتشر می کند تا تعجب مخاطبان را بر انگیزد.

آخرین اخبار