بهار ۹۴، سینمای ایران هیچ فیلم دفاع مقدسی اکران نکرد

فصل بهار تمام شد و سینمای ایران هیچ فیلمی در حوزه دفاع مقدس نداشت. سال گذشته گرد رخوت بر تولید آثار سینمایی دفاع مقدس پاشیده شده بود.

آخرین اخبار