برای رسیدن به مقام محمود شب را رها نکن

خداوند به رسول خود فرمود: سحرخیز باش و شب را از دست‏ مده؛ زیرا که نافله شب، خضوع و حضور شب، بعثت تازه ‏ای برای تو است.

آخرین اخبار