چیزی که مادر شهیده ۱۲ ساله را آرام کرد

او پیراهنی با گل های زرد و نارنجی به تن و یک انگشتری در دست داشت. به دلیل از بین رفتن صورت، پیکرش قابل شناسایی نبود، ولی من چون در کنار او بودم، می‌شناختمش.

آخرین اخبار