پناهیان :

بهره‌مندی از دنیا جایزۀ دین‌داری است

درگیری ذهنی اکثر مردم،زندگی است؛ بیایید به طرز تفکر مردم احترام بگذاریم و از همین زندگی شروع کنیم. بگوییم شما چه می‌خواهی؟ می‌گوید: من زندگی‌ام را می‌خواهم.

آخرین اخبار