پدیده سوپر مون یا اَبَرماه و مهتاب زیبای امشب

در این زمان فاصله ماه تا زمین تنها ۳۵۶۹۹۱ کیلومتر است که نزدیک ترین میزان ممکن در این سال است. در کنار تمام حرفها و خرافات در خصوص وابستگی زلزله ها، طوفان ها و دیگر بلایای طبیعی با پدیده ابرماه، این زمان فرصت خوبی برای بیرون رفتن و تمرین عکاسی شبانه است.  در این شب […]

آخرین اخبار