معاون اول قوه قضاییه؛

دشمنان به دنبال کم رنگ کردن آثار روز قدس هستند

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به حضور پر شور مردم در راهپیمایی روز قدس،گفت: دشمنان به دنبال کم رنگ کردن آثار روز قدس هستند.

آخرین اخبار