گزارش سالانه پنتاگون در خصوص ایران منتشر شد

توقف برخی پروژه‌های هسته‌ای در ماه‌های اخیر/انتقاد از پیشرفت تکنولوژیک ایرانیان در خصوص موشک‌های بالستیک

پنتاگون ازتنظیم گزارشی در خصوص توان و برنامه‌های نظامی ایران خبر داده بود و مدعی شده بود که برای پرهیز از تأثیر بر مذاکرات این گزارش رابه سنا ارسال نمی‌کند.

آخرین اخبار